top of page

Stress & Burn-out coaching

Ben je vaak ’s ochtends al moe en heb je moeite om in gang te geraken?
sceau troué 2.png
Het heeft geen zin je emmer te vullen als je niets doet aan de lekken. Uiteindelijk loopt hij toch leeg.

Ben je alles beu? Heb je geen uithoudingsvermogen meer?

 

Die klachten zijn op het eerste gezicht onschuldig. Maar het kunnen ook de eerste symptomen zijn van uitputting, van onvrede met hoe je leven verloopt, of zelfs van een burn-out. Misschien steven je af op een totale mentale en fysieke uitputting.

 

Hoe herken je een burn-out?

 

​De 4 kernsymptomen zijn:

 

  • uitputting: vermoeidheid, je voelt je op of leeg, zowel fysiek als mentaal. Het ontbreekt je aan energie.

  • cognitief controleverlies: je krijgt geheugenproblemen, je hebt moeite om je te concentreren met als gevolg dat je trager gaat werken en/of fouten begint te maken 

  • emotioneel controleverlies: je wordt sneller emotioneel, je barst uit in woede- of huilbuien, je tolerantiegrens en je geduld zijn sterk verminderd

  • afstand nemen: je voelt een sterke weerstand tegen het werk, je probeert je daaruit terug te trekken

 

Mogelijke bijkomende klachten zijn een sombere stemming, schuldgevoelens​, spanningsklachten (ademhalingsproblemen, pijn, malaise, slaapproblemen, piekeren, paniekaanvallen)

​​

Oorzaken

 

Je uitputting kan veroorzaakt worden door werkoverlast, emotionele overbelasting, permanente druk of onhaalbare objectieven. Burn-out is steeds het gevolg van een lange periode van chronische stress en overspannen zijn.

Ben jij ook zo iemand die er 200% voor gaat? Hou jij geen rekening met je grenzen? Dan ben je zeer vatbaar voor een burn-out.

Behandeling van een burn-out

 

De duurtijd van een werkstop voor burn-out is variabel, en wordt bepaald door een huisarts in functie van de ernst van je symptomen. De behandeling van een burn-out gaat steeds gepaard met een begeleiding.

Dat begeleidingstraject verloopt in 3 fases:

 

  1. Eerst en vooral gaan we trachten je stress te verminderen en je energieniveau te verbeteren, om zo je energiebalans in evenwicht te brengen.

  2. Daarna bekijken we samen hoe jij naar de wereld kijkt: wat zijn je gedachten, overtuigingen, waarden, patronen. Wat is de impact daarvan op je manier van reageren?
    De hoeveelheid stress die jij ervaart wordt namelijk bepaald door jouw denkpatroon. We gaan na of er iets moet gewijzigd worden in je manier van zijn om te vermijden dat je zou hervallen.

  3. Tenslotte onderzoeken we in hoeverre je directe omgeving invloed heeft op jou. Misschien dienen bepaalde omgevingsfactoren helemaal veranderd te worden? 

De burn-out begeleiding wordt enkel voorgesteld in individuele begeleiding en op afspraak

De eerste afspraak is gratis. Ik leg je op dat moment uit wat je kan verwachten van het traject. Als je beslist om ermee door te gaan, spreken we opnieuw af en gaan we onmiddellijk samen aan de slag!

Maak een afspraak via de knop "Ik boek een afspraak" hierboven.

alumette_brulée.jpg
bottom of page